Поточна аналітика

Прийняття у 1 читанні змін до Бюджетного кодексу України (проєкт 4100-д)

  • 5 листопада 2020 року парламентом у І читанні був прийнятий законопроєкт №4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України, який створює нову бюджетну реальність функціонування районного рівня місцевого самоврядування. Нагадаємо, що команда Зеленського у турборежимі кілька місяців тому укрупнила райони  втричі. 
  • Згідно з цими змінами до Бюджетного кодексу, скасовано трансферти районним бюджетам, а також вилучено більшість доходів районних бюджетів. Запропонована новела статті ст. 64-1 визначає доходи районних бюджетів, які не здатні забезпечувати конституційні повноваження районних рад (відповідно до ст.143 Конституції України). Нагадаємо, що згідно з статтею 143 Конституції, районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних районів, затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції. Стаття 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» перераховує 18 повноважень, які районна рада може делегувати районним державним адміністраціям і зобов’язана профінансувати виконання цих повноважень.
  • У той самий час районний рівень потребує власних коштів, особливо, в умовах укрупнення районів (до прикладу, зі створенням нових районів одним з проблемних питань буде транспортне сполучення з районним центром, а коштів на це в районних бюджетах не буде).
  • Абсолютно неадекватною є нова редакція ст. 99 Бюджетного кодексу, якою вилучено горизонтальне вирівнювання районних бюджетів. Адже саме це часто і є фінансовою основою місії районного рівня самоврядування – представлення спільних інтересів територіальних громад.
  • Врешті, є не дуже коректним приймати такі зміни до Бюджетного кодексу після місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, адже депутати районних рад обирались під іншу фінансову основу районного самоврядного рівня.