Річні звіти

Річний звіт ГО «Європейський інститут»

07.2019-07.2020

Група досвідчених експертів/експерткинь та фахівців/фахівчинь з політичних технологій, економіки, держуправління, психології, PR, журналістики, права об’єдналися навколо громадської організації «Європейський інститут»  (11.07.2019) з метою інформаційно-аналітичної підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України. Основними напрямками роботи Інституту є: експертно-дослідна, консультативна та правова допомога, тренерська та освітня діяльність, яка базується на принципах уповноважувальної освіти (повага до різноманітності, критичне мислення, волонтерство та ін).

Сьогодні діяльність організації сфокусована на:
• проведенні досліджень, з метою розробки ефективних політичних, економічних та правових механізмів реалізації реформ в Україні;
• оцінці/аналізі тенденцій/ситуації/загроз/ризиків в українській і світовій політиці, економіці, соціальному і культурному житті з точки зору євроатлантичного вибору України;
• моніторингу та громадському контролі за діяльністю владних структур відповідно до чинного законодавства України на предмет дотримання курсу на інтеграцію з ЄС та НАТО;
• прогнозуванні політичних процесів на основі сценарного аналізу; оцінці ефективності чи/та наслідків ухвалення певних політичних, законодавчих чи управлінських рішень;
• підготовці стратегічних ініціатив, пропозицій (в т.ч. законодавчих) з ключових питань політичного, економічного та соціального розвитку України і світу;
• вивченні, осмисленні та популяризації досвіду інших країн щодо політичних, економічних, соціальних та культурних механізмів європейської та євроатлантичної інтеграції;
• розробці та реалізації інформаційно-освітніх програм та заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо) для роз’яснення євроатлантичного вибору як гарантії свободи і незалежності України;
• підтримці широкого внутрішньоукраїнського та зовнішнього діалогу з питань євроатлантичного вибору України та шляхів його реалізації;
• об’єднанні зусиль всіх громадських організацій та політичних сил держави та закордонного українства для реалізації євроатлантичного вибору України.

  1. За перший рік роботи ГО «Європейський інститут» було розроблено сайт організації, як потужний інформаційний канал. Так, сайт Європейського інституту наочно ілюструє щоденну копітку працю експертів https://euroin.org.ua/
  2. Успішно впроваджено ідею щоденного моніторингу актуальних подій в Україні, яка знайшла відображення у рубриці «Поточна аналітика» https://euroin.org.ua/category/current-analytics/
  3. Наші експерти систематично висловлюють свої думки щодо актуальних питань з політичних технологій, економіки, держуправління, психології, PR, журналістики, права. Це стало можливим завдяки запуску нової рубрики на сайті організації «Точка зору» https://euroin.org.ua/category/view/, а також активній комунікації з ЗМК: https://euroin.org.ua/v-zelenskys-bill-is-a-rather-emotional-decision/; https://euroin.org.ua/vasyl-yablonsky-is-a-guest-of-the-direct-studio/ та ін.
  4. Побачила світ серія аналітичних досліджень, об’єднаних в аналітичну серію «Тренди» https://euroin.org.ua/category/publications/

«Зміна влади в Україні в 2019 році призвела до потужних кадрових змін та ревізії державних політик практично у кожній окремій галузі. Рік при владі нової команди – досить значний термін, щоб спробувати відстежити ті зміни, які декларувалися під час виборчої кампанії. Сьогодні ми розпочинаємо серію публікацій, у яких експерти нашого Інституту запропонують своє бачення основних трендів розвитку країни: у зовнішній політиці, демократії, економіці, соціальній політиці, подоланні пандемії COVID-19, місцевому самоврядуванні, децентралізації та національній ідентичності» (Опубліковано https://euroin.org.ua/an-attack-on-the-ukrainian-identity/)

Автори: Василь Яблонський, Андрій Бульвінський, Андрій Дуда, Сергій Кисельов, Олексій Кордун, Олег Іванов, Сергій Черненко.

5. Побачила світ серія аналітичних досліджень, об’єднаних в аналітичну серію «Стратегічні пріоритети»

·        Продовження децентралізації – реальний рух до Європи
·        Відновлення економічного зростання
·        Реформування в період пандемії
·        Через українську ідентичність до європейського розмаїття

Євроін є новоствореною організацією, але в той же час інституту вдалося  поєднати експертів/експерткинь та фахівців/фахівчинь, які роками працювали в громадському секторі та були долучені до розробки, реалізації грантових проєктів: Дрьомов Сергій – був учасником багатьох грантових проєктів, за підтримки донорів,  у т.ч. МФВ;  Яблонський Василь, Кисельов Сергій та багато інших експертів ГО «Євроін» мають значні досягнення у реалізації подібних проєктів. Так, Василь Яблонський реалізував проєкт видавничий в МФВ:  Яблонський В. Сучасні політичні партії України: Довідник. – К.: Лексикон, 1996. – 151 с.; Дегтеренко Анастасія – очолювала Маріупольський гендерний центр, на рахунку якого за роки діяльності – з 2010 до 2014 року – було реалізовано гранти від ПРООН в Україні, Українського жіночого фонду, посольств та дипломатичних місій.