Поточна аналітика

Бюджетна декларація на 2022-2024 р. – подальше погіршення рівня життя

Зокрема, нею передбачено збільшення за два роки – з грудня 2021-го по грудень 2023 року мінімальної заробітної платні всього на 10% – з 6500 до 7176 грн.

Такий темп зростання (у середньому менше 5% на рік) не лише буде найповільнішим за багато років, починаючи із 2016-го, але й не компенсуватиме навіть зростання споживчих цін.

Замороженими або навіть зниженими порівняно із 2021 роком буде і низка інших важливих соціальних видатків. Зокрема на виплату субсидій за послуги ЖКГ планується лише 35,2 млрд грн щорічно – це менше від рівня 2021 року і удвічі менше від рівнів 2017-2018-го років, коли ціни на комунальні послуги були значно нижчими.

Замороженими на рівні 2021 року будуть видатки на надання допомоги внутрішньо переміщеним особам

На рівні 2021 року у 2022 плануються й видатки на програму «Нової української школи», що на тлі зростання інфляції буде означати фактичне значне скорочення реального її фінансування.

При цьому кидається в очі заплановане бюджетною декларацією подальше стрімке зростання видатків на дорожнє будівництво, які мають зрости із 49 млрд грн у 2021 до 68 млрд грн у 2024 році.

Фактично, відбираючи гроші у мільйонів найуразливіших українців, чинна влада планує й надалі стрімко збільшувати ті видатки на корупціогенні програми.

Адже саме дорожнє будівництво впродовж останніх двох років стало об’єктом низки журналістських розслідувань, які привертали увагу, як до різкого завищення вартості робіт, так і розподілу замовлень між вузьким колом обраних підрядників.