Поточна аналітика

Заява Д.Гетьманцева щодо того, що «Україна своїх громадян не видає» в контексті акціонерів Приватбанку

Своїх громадян Україна дійсно не видає. Але чи може І.Коломойський далі перебувати в громадянстві України? Справа у тому, що статтею 19 Закону України «Про громадянство», визначено перелік підстав втрати громадянства України. Серед них – «добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття». При тому «добровільним набуттям громадянства іншої держави» закон визначає всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

І. Коломойський ніколи не приховував, що він є громадянином трьох країн – України, Ізраїлю і Кіпру.

Це означає, що І. Коломойський створив підстави для втрати громадянства України. Так само, до речі, як свого часу створив такі самі підстави втрати громадянства України А. Артеменко, народний депутат-ляшківець. 

Проте, персонально президент В.Зеленський сьогодні відповідальний за те, що І.Коломойський досі перебуває в громадянстві України і захищений від кримінального переслідування США, Ізраїлю, Кіпру. Бо розгляд подань щодо втрати громадянства – виключна компетенція Комісії при Президентові України з питань громадянства. Ця комісія утворюється Президентом України, положення про неї затверджує Президент України, персональний склад її формує Президент України.