Поточна аналітика

Необхідне послаблення регуляторного впливу на діяльність малого та середнього бізнесу

5 березня набуде чинності норма, яка зобов’язує всіх суб’єктів підприємницької діяльності підписувати всі електронні документи ключем підвищеної надійності (токеном) (див. Інформаційну довідку).

За простими розрахунками, 2 млн «фопів» та 300 тис. юросіб за середньої вартості токена 500-600 грн повинні будуть здійснити більше 1 млрд витрат. Більше того, ці токени треба десь придбати і забрати їх фізично, на що потрібен час і додаткові витрати. Більше того, виникає необхідність носити усі ключі з собою, або мати декілька на одних і тих самих підприємствах у різних людей.

Крім того, центри видачі ключів працюють у ручному режимі і можуть опрацювати не так багато людей за день – весь ринок вони ніяк не зможуть подужати. Щоб записати ключ на токен, потрібно оформити та сплатити заявку, прийти в центр видачі ключів, відстояти чергу, оформити ключ на флешку – в середньому на одну людину йде мінімум 15-20 хвилин. Тобто багатьох людей вони швидко не зможуть задовольнити.

Таким чином, на сьогодні існує ще одна проблема для малого та середнього бізнесу, які потягне за собою витрати грошей і часу. Тому доцільно розглянути на рівні уряду можливість відтермінувати введення обов’язковості захищених носіїв хоча б на рік. Крім того, доцільно розглянути можливість відтермінування обов’язковості впровадження РРО для малого та середнього бізнесу також хоча б на рік.

Інформаційна довідка

На сьогодні основним законом, який регулює всі відносини у сфері електронних підписів є Закон № 2155 «Про електронні довірчі послуги», який набрав чинності 7 листопада 2018 року. Ключі, отримані після цієї дати, відповідають усім вимогам закону і є, власне, КЕП, який може використовуватись для подання звітності, роботи на державних порталах, електронного документообігу тощо.

З прийняттям закону виникло ще одне важливе питання: чи обов’язково використовувати для зберігання КЕП захищений носій (ЗН)? ДПС вже в цьому році нагадало ФОП та інших суб’єктам господарювання про необхідність зберігання електронних підписів на ЗН, вказуючи у квитанціях: “Особистий ключ електронного підпису розміщено на незахищеному носії інформації”.

Ретельно вивчивши і закон, і постанову КМУ №749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності», можна стверджувати, що з 7 листопада 2020 року зберігати КЕП на захищених носіях (токенах) зобов’язані наступні суб’єкти:

  • Представники органів державної влади
  • Представники органів місцевого самоврядування
  • Працівники державних установ, підприємств, організацій
  • Нотаріуси
  • Державні реєстратори та суб’єкти, що виконують їхні обов’язки згідно з уповноваженням держави.

А щодо інших комерційних організацій: Всі госпрозрахункові підприємства можуть і далі працювати з ключами, які були отримані після 07.11.2018р. не на захищених носіях (токенах). Таке право їм надає постанова КМУ №193 “Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів”, що діє до 31.12.2021 року. Але по закінченню цього періоду, тобто вже з 01.01.2022 р. приватні суб’єкти господарювання будуть зобов’язані використовувати КЕП виключно на захищених носіях особистих ключів.