Поточна аналітика

Щодо падіння промислового виробництва в Україні

До відома: за даними Державної служби статистики

  • У вересні 2020р. індекс промислової продукції становив: сезонно скоригований (порівняно із серпнем 2020р.) – 98,9%; скоригований на ефект календарних днів (порівняно із вереснем 2019р.) – 94,6%.
    • У січні–вересні 2020р. порівняно із січнем–вереснем 2019р. індекс промислової продукції становив 93,0%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 95,4%, переробній – 91,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 95,2%.
  • Сьогодні в країні відбувається деіндустріалізація економіки.
  • Падіння промислового виробництва потягне за собою скорочення чисельності працюючих на виробництві, і як наслідок, зростання безробіття. Відповідно, на фоні зростаючого безробіття, під час карантину і розповсюдження коронавірусу ще більше зросте навантаження на фонд безробіття, і потягне за собою негативні наслідки для бюджету.
  • Падіння промвиробництва потягне собою скорочення дохідної частини бюджету, з іншого боку, зростання кількості безробітних потребуватиме більше видатків з бюджету. Таким чином, в 2020 і 2021 роках слід очікувати зростання дефіциту державного бюджету, кризу неплатежів та інші соціальні негаразди.

Звідси існує ризик, для того, щоб наповнювати бюджет і підтримувати соціальні видатки, уряд може розпочати тиск на бізнес, що і так вже проявляється в ініціативах уряду щодо ФОП, змін до трудового законодавства (розширення повноважень Держпраці) і т.п.