Поточна аналітика

Команда Зеленського намагається поставити під контроль органи місцевого самоврядування, просуваючи законопроект №4298. Такого не робив навіть Янукович

«Слуга народу» просуває законопроект про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні, який не лише обмежує місцеве самоврядування, а й створює систему жорсткого контролю органів місцевого самоврядування з боку підпорядкованих президентові місцевих державних адміністрацій.

Основна новела законопроекту, поданого фракцією «Слуг народу», – створення системи забезпечення нібито законності в діяльності органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим, пропонується створення системи спеціалізованих органів виконавчої влади з реалізації даної функції: органами виконавчої влади, що здійснюють забезпечення законності є: 1) орган із забезпечення законності центрального рівня; 2) орган із забезпечення законності регіонального рівня; 3) орган із забезпечення законності районного рівня. Відповідно, орган із забезпечення законності центрального рівня здійснює нагляд за визначеними цим Законом актами обласних рад, органи із забезпечення законності регіонального рівня здійснюють нагляд за визначеними цим Законом актами районної ради та підрозділів районних державних адміністрацій, що здійснюють окремі делеговані повноваження районних рад на території відповідної області; органи із забезпечення законності районного рівня здійснюють нагляд за визначеними цим Законом актами сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних у містах рад.

А тепер глянемо, що означає забезпечення законності центрального рівня. Серед іншого проект пропонує такі повноваження державному органу: 1) надає консультації щодо забезпечення законності за зверненням обласних рад; 2) здійснює перевірку актів обласних рад на відповідність Конституції та законів України; 3) здійснює перевірку діяльності обласних державних адміністрацій щодо виконання ними повноважень із забезпечення законності. З цією метою орган державної влади може витребувати від обласних рад їхніх посадових та службових осіб копії документів, отримувати додаткову інформацію та пояснення з питань, що стосуються забезпечення законності; може звертатися до обласних рад, з обов’язковими до виконання вимогами про усунення порушення законодавства та встановлювати необхідний строк для їх виконання. І тільки останнім пунктом стоїть звернення до суду з позовом про визнання актів обласних рад, незаконними та їх скасування тощо.

Аналогічно законопроект пропонує наводити «законність» на районному і базовому рівні самоврядування.

Звернемо увагу на те, що такий контроль за «законністю» пропонується здійснювати не лише щодо актів органів самоврядування з виконання делегованих повноважень державної влади, а, фактично, всіх актів ОМС.

Іншими словами, під приводом боротьби за «законність» рішень органів місцевого самоврядування створюється дуже жорсткий контроль з боку МДА, інших органів державної влади за діяльністю органів місцевого самоврядування; при тому МДА надається компетенція визначати «законність» актів органів самоврядування, тлумачити їх «законність» ще на етапі їх планування, що прямо суперечить Конституції України.

Цей законопроект пропонує норми, які повністю нівелюють базові принципи самоврядування, визначені Європейською Хартією місцевого самоврядування і Конституцією України.

Ця ініціатива пропонує антиконституційний проект, несе ризики створення системи жорсткого контролю і пресингу за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку органів державної влади, починаючи з КМУ, які, врешті, будуть останньою інстанцією тлумачення значення «законності» для ОМС.

Пропонований проект також є дуже витратним, оскільки передбачає створення цілої вертикалі органів, які будуть відслідковувати законність дій ОМС.